Edició de 6 postals, tiratge 300 exemplars, com a preàmbul de l’exposició Ocupació temporal de l’espai amb negre com a contenidor.

Container
Barcelona, 2008
Impressió offset
10,5 x 15 cm. c/u